Gloves Size Table

GLOVES SIZING CHART

 Adult  Junior
XXS = 6 3 = 2-4v
XS = 7 4 = 4-6v
S = 8 5 = 6-8v
M = 9 6 = 8-10v
L = 10
XL = 11
XXL = 12